Mål forandringerne

the different symbols under magnifying glass on a white paper

Mange bo- og dagtilbud arbejder med at øge indflydelsen for brugere og beboere. Men hvad betyder det egentlig for brugere, medarbejdere og ledelse, at brugerne har indflydelse på små og store ting i hverdagen?

Socialt Udviklingscenter SUS har udviklet et spørgeskema om brugernes og medarbejdernes oplevelse af syv udvalgte områder, som øget brugerindflydelse kan forventes at have en positiv effekt på.

Hent skemaet

Spørgeskemaet findes i tre versioner til hhv. botilbud, midlertidige opholdssteder og dag- og beskæftigelsestilbud. Hent skemaer og vejledning her:

Spørgeskema til botilbud beboere
Spørgeskema til botilbud – personale

Spørgeskema til midlertidige opholdssteder – beboere
Spørgeskema til midlertidige opholdssteder – personale

Spørgeskema til dag- og beskæftigelsestilbud – brugere
Spørgeskema til dag- og beskæftgelsestilbud – personale

Vejledning til spørgeskema

Skemaerne er udviklet på baggrund af et litteraturstudie og en kvalitativ undersøgelse og pilottestet på tre tilbud, som arbejdet intensivt med at øge brugerindflydelsen.

Hent Notat om pilottest af effektspørgeskema, 2015.

Del siden:  
Platform for brugerindflydelse Socialt Udviklingscenter SUS, Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K, +45 3393 4450, sus@sus.dk