Personaer

Visualiserer en målgruppe og repræsenterer målgruppens behov, udfordringer, tan-ker og adfærd

Hvad

En persona er en fiktiv person, som repræsenterer målgruppens behov, udfordringer, tanker og adfærd. Personaen beskrives sammen med brugerne, så den bygger på deres erfaringer og kendskab til en bestemt målgruppe. Metoden kan bruges til at konkretisere ideer, udvikle nye tiltag, forbedre og målrette ydelser.

HvordanPersona light

 • Inviter repræsentanter for brugerne, som har erfaringer med de udfordringer, I ønsker at løse, til workshop. Det er vigtigt, at brugerrepræsentanterne er i overtal.
 • Opbyg sammen 3-5 personaer. Det vil sige fiktive personer, som konstrueres på baggrund af deltagernes viden om målgruppen – karakteristika, som de kender fra sig selv eller andre.
 • Tegn personaerne eller find et billede, og giv personaerne navn og liv:
  • Hvor gammel er ’Jette’? Hvor bor hun? Har hun familie – børn, mor, far, søskende?
  • Har hun en uddannelse og et arbejde? Hvad er hendes interesser, livret, yndlingsbeskæftigelse?
  • Hvad er hendes drømme, håb for fremtiden, største udfordringer mv.

Skriv det hele op eller tegn det ved siden af billedet af personaen.

 • Når personaen beskrives i fællesskab med input fra flere deltagere, skaber I en fælles reference og et fælles  og konkret udgangspunkt for samtalen om tilbuddet.
 • Brug personaerne til at konkretisere ideer og udfordringer: Hvad tænker ’Jette’ om den hjælp, hun får på tilbuddet? Hvad skal der fx til, for at hun finder tilbuddet relevant? Hvordan passer tilbuddet eller ydelsen til hendes hverdag? Hvad sker der, når hun møder sin kontaktperson? Osv.
 • Brugerne kan så med udgangspunkt i personaen forholde sig til forskellige problemstillinger og tale om ønsker, behov og udfordringer, uden at det bliver meget personligt.
 • Husk, at personaer ikke er en erstatning for dialog med de ’rigtige’ brugere på stedet.

Hvorfor

Personaer hjælper til at fokusere på at forstå brugerens behov og forventninger, fordi det er lettere at forholde sig til en ’faktisk person’. Personaer kan bruges til at gøre brugerne mere nærværende i udviklingsarbejder. Personaer gør det muligt at gøre brug af brugernes erfaringer og viden uden at blive meget personlig, og samtidig holde dialogen på et meget konkret niveau.

 

Del siden:  
Platform for brugerindflydelse Socialt Udviklingscenter SUS, Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K, +45 3393 4450, sus@sus.dk