Fællesmøde for beboere og personale

Giver brugere og medarbejdere mulighed for at tale om nye tiltag og beslutninger i fællesskab

Hvad

Et fællesmøde, hvor personale og brugere informeres og forholder sig til vigtige beslutninger og temaer samtidig. Det kan være drøftelser om forandringer på stedet, nye retningslinjer eller fokusområder i kommunen, nye regler eller nye aktiviteter i tilbuddet mv.

FællesmødeHvordan

  • Indkald til fællesmøde så tidligt som muligt, når I skal tage stilling til forandringer eller nye tiltag.
  • Inviter alle til fællesmødet i god tid både mundtligt og ved opslag.
  • Gør det tydeligt for alle, hvad fællesmødet skal handle om, og hvad rammen er.
  • Vælg på mødet en ordstyrer og en referent – gerne en bruger og en medarbejder.
  • Giv plads til diskussioner og input, også selvom de går i andre retninger eller det tager længere tid end et personalemøde normalt ville tage.
  • Saml op på, hvad I har hørt, og gør det klart, hvordan I vil bruge de input, I har fået.

Hvorfor

På mange sociale tilbud er der en fast procedure for information og beslutninger om nye tiltag. Først drøftes det i ledelsen, derefter med personalet og til sidst med beboerne. Det betyder, at beboernes input kommer meget sent i spil.

Ved at tage en åben drøftelse på et fællesmøde anerkendes brugernes input og reaktioner som vigtige, og  de får en reel mulighed for indflydelse. Og medarbejdere og ledelse får mulighed for at forholde sig til værdifulde input fra brugerne tidligt i processen. I sidste ende kan det betyde større tilfredshed og ejerskab hos brugerne i forhold til tiltag og forandringer på stedet.

 

Del siden:  
Platform for brugerindflydelse Socialt Udviklingscenter SUS, Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K, +45 3393 4450, sus@sus.dk