Hvad er effekten af brugerindflydelse?

Når man sætter fokus på brugerindflydelse, kan det føre til positive forandringer på syv områder.

Mange sociale tilbud har fokus på at brugerindflydelse. Når brugerne har størst mulig indflydelse i hverdagen, får de mere livskvalitet, og det smitter af på medarbejderne og hele organisationen. Det antager vi i hvert fald. Vores viden om effekten af brugerindflydelse er nemlig begrænset. Forskningen giver ikke umiddelbart svar.

Effekt på syv områder

For at få et overblik over den eksisterende viden om effekten af brugerindflydelse har Platform for brugerindflydelse afdækket erfaringer, evalueringer og undersøgelser på området.

Afdækningen viser, at brugerindflydelse kan forventes at føre til forandringer – have effekt – på syv områder:

 1. Bevidsthed om egne behov
  Brugerne bliver mere bevidste om og bedre til at udtrykke egne behov
 2. Ansvar og ejerskab
  Brugerne oplever større ansvar for hinanden, medarbejdere og ledelse, og de får mere ejerskab for bo- eller dagtilbuddet.
 3. Initiativ og spontanitet
  Brugerne bliver mere initiativrige, og brugere og medarbejdere bliver mere spontane.
 4. Arbejdsmiljø
  Det psykiske arbejdsmiljø for medarbejdere og ledelse bliver bedre.
 5. Sociale relationer og netværk
  Brugernes sociale relationer og netværk styrkes – også til medarbejdere og ledelse.
 6. Åbenhed og gennemsigtighed i organisationen
  Der kommer større åbenhed og gennemsigtighed på bo- eller dagtilbuddet på tværs af brugere, medarbejdere og ledelse
 7. Anerkendelse af brugernes ressourcer
  Medarbejdere og ledelse trækker mere på brugernes ressourcer.

Afdækningen bestod af en litteratursøgning og en række interviews med fagpersoner, der arbejder med socialt udsatte og sårbare mennesker.

Hent notat: Afdækning af viden om effekten af brugerindflydelse 2014.

Se også Undersøgelse af effekten af øget brugerindflydelse på Overførstergården, 2014. Undersøgelsen tager udgangspunkt i de syv forandringsområder.

Del siden:  
Platform for brugerindflydelse Socialt Udviklingscenter SUS, Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K, +45 3393 4450, sus@sus.dk